Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μέσω του docs.gov.gr

Νέες υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» – Μέσω του docs.gov.gr η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά του πρότυπου 60364

Αγορά του πρότυπου 60364

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για τα θέματα του κλάδου μας ,

11 11 2021 Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για ότι συμβαίνει κλάδο μας με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή .

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 101195/2021 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Υπουργική Απόφαση 101195/2021 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

Διαβάστε περισσότερα

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

Διαβάστε περισσότερα

για τις παλιές ΥΔΕ

απάντηση στο ερώτημά σας . Οι παλιές ΥΔΕ ισχύουν μέχρι τέλους του έτους για όσες ΥΔΕ έχουν εκδοθεί και θωρηθεί μέχρι 7-10-2021

Διαβάστε περισσότερα

παράταση στην κατάθεση των ΥΔΕ με τις παλιές διατάξεις έως 31/01/2022.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δίνεται παράταση στην κατάθεση των ΥΔΕ με τις παλιές διατάξεις έως 31/01/2022.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ στον ΕΛΟΤ για το Πρότυπο 60364 που δεν είναι προσβάσιμο

Διαμαρτυρία στον ΕΛΟΤ για το Πρότυπο 60364 που δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό –π.χ. αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (τουλάχιστον) και φυσικά χωρίς χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 20 από 31

Κατηγορίες