Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από εσάς .

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες απο εσάς . Χωρίς την υπογραφή σας δεν γίνονται αποδεκτά Νόμος 2302/95

Διαβάστε περισσότερα

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Δηλωση του Ν. 105 Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες θα στέλνετε 1..τα δικαιολογητικά εγγραφής και 2.ΥΔΕ για θεώρηση

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες μπορείτε να στέλνετε 1…τα δικαιολογητικά εγγραφής σας και της 2….ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου για θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022 Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022 Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

θεώρηση και αποστολή των ΥΔΕ Ηλεκτρονικά

θεώρηση και αποστολή των ΥΔΕ Ηλεκτρονικά αυθημερόν

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης ΥΔΕ

διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 5 από 22