Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Διαδικασία Αδειοδότησης - Κατασκευαστική Φάση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαδικασία Αδειοδότησης - Κατασκευαστική Φάση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις –Διορθώσεις –Απορίες –Απαντήσεις Για την σύνταξη αποστολή των ΥΔΕ

Διευκρινήσεις –Διορθώσεις –Απορίες –Απαντήσεις Για την σύνταξη αποστολή των ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπογραφών;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπογραφών;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από εσάς .

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες απο εσάς . Χωρίς την υπογραφή σας δεν γίνονται αποδεκτά Νόμος 2302/95

Διαβάστε περισσότερα

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Δηλωση του Ν. 105 Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες θα στέλνετε 1..τα δικαιολογητικά εγγραφής και 2.ΥΔΕ για θεώρηση

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες μπορείτε να στέλνετε 1…τα δικαιολογητικά εγγραφής σας και της 2….ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου για θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 6 από 24