Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Απλοποίηση δικαιολογητικών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετική πρόταση για αποκατάταση αδικίας σε βάρος 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ

Νομοθετική πρόταση για αποκατάταση αδικίας σε βάρος 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρία για Ηλεκτρολόγο

Ευκαιρία για Ηλεκτρολόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για φωτοβολταϊκά απαιτούνται

10 8 22 για Φ/Β σύμφωνα με τον N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022). Συγκεκριμένα απαιτούνται: Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ανωτέρω νόμου. Τεχνική περιγραφή με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστο αυτά που προσδιορίζονται στο πληροφοριακό υλικό ...

Διαβάστε περισσότερα

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1567697618&attachment_id=585386983056951&message_id=mid.%24cAABa-nruGjSIo4bsVmCckBmoXGSm Άνοιξε για όλους τους πολίτες η εφαρμογή Gov.gr Wallet, μέσω της οποίας μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, και να ελέγχουν ως π...

Διαβάστε περισσότερα

6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση

6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση Περιοχές της Αττικής στο αντικείμενο της εκπόνησης μελετών δικτύου διανομής. Απαραίτητα προσόντα: γνώση σχεδιασμού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καλό χειρισμό Η/Υ και autocad, άδεια οδήγησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (γι...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 8 από 24