Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Ν.3959/2011 - ΦΕΚ Α-93/ 20-4-2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ στις ΥΔΕ

19 1 22 Από την Περιφέρεια με ενημέρωσαν Αναστασιος Αναστασιαδης 20 Δεκεμβρίου 2021 στις 2:24 μ.μ. · Από την Περιφέρεια με ενημέρωσαν ότι για εμάς δεν υπάρχει αριθμός ΑΔΑ. Αυτός ο αριθμός της Διαύγειας αφορά κάποια σχετική πράξη όπως π.χ δίνεται σε αυτούς που δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση ή...

Διαβάστε περισσότερα

1 1 21 αίτημα αναγγελλίας αδειών για ηλεκτρολόγους ΤΕΙ στο τμήμα της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 1 21 αίτημα την αναγγελλίας αδειών για ηλεκτρολόγους ΤΕΙ στο τμήμα της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , επι της 26ης Οκτωβριου 64.

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός ΑΔΑ

Αναστασιος Αναστασιαδης 20 Δεκεμβρίου στις 2:24 μ.μ. · Από την Περιφέρεια με ενημέρωσαν ότι για εμάς δεν υπάρχει αριθμός ΑΔΑ. Αυτός ο αριθμός της Διαύγειας αφορά κάποια σχετική πράξη όπως π.χ δίνεται σε αυτούς που δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση ή της αναβάθμισης της αδείας τους. Επομένως εμ...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6210 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκατα- στάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηρι- οτήτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ απο το βιβλίο του κ. Σαρρή και κ. Σαλευρή για την ΝΕΑ ΥΔΕ

http://www.sarrisg.gr/n/userfiles/downloads/2021/Analisi_YA_ver1.pdf

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονομώ 2021»: Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

«Εξοικονομώ 2021»: Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Για Το θέμα με τις άδειες και την αναγγελία

Για Το θέμα με τις άδειες και την αναγγελία https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=9872

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας τις οποίες επιτρέπετε να ασκώ, δυνάμει του Β.Δ 699/71 και του Π.Δ. 108 / 2013

Διαβάστε περισσότερα

διευκρινήσεις στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή

διευκρινήσεις για αναφορά στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή Συνημμένα αρχεία Νόμου - ΠΔ που μας έστειλε και που αναφέρονται στην άδεια αναγγελίας που αντικαθιστά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο Πτυχιούχος των ΤΕΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΥΔΕ και να κατασ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 9 από 22