Αγγελίες Αγγελίες εύρεσης εργασίας για τα μέλη του συνδέσμου

3 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων στην Ολλανδία

Τεχνική εταιρεία στην Ολλανδία ζητεί 3 Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων. Τόπος εργασίας: Area Rotterdam, Shell Pernis.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολόγος - Τεχνικός Συντήρησης

Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης Εταιρεία επιλογής προσωπικού επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πολυεθνικής βιομηχανίας με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, τη θέση του/της Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης Η θέση Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναλάβει λειτουρ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται από μεγάλο μηχανουργείο ηλεκτρολόγος για συντήρηση μηχανουργικών μηχανημάτων

Μεγάλο Μηχανουργείο: Αναζητούμε ηλεκτρολόγο για συντήρηση μηχανουργικών μηχανημάτων.  

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 8 από 8