Νέα / Άρθρα Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από 27-12-21 και διευκρινίσεις για τις ΥΔΕ που εκδόθηκαν μέχρι της 24-12-2020

Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από 27-12-21 και διευκρινίσεις για τις ΥΔΕ που εκδόθηκαν μέχρι της 24-12-2020

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021


Ενημέρωση 1-1-21

Θέμα:  Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ από 27-12-21 και διευκρινίσεις για τις ΥΔΕ που εκδόθηκαν μέχρι της 24-12-2020

ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από το Σωματείο μας μέχρι της 24.12.2020,  θα γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το πέρας του ενός έτους που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε κάποια ΔΕΔΔΗΕ να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε την Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ  και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην αρμόδια κατά περιοχή ΔΕΔΔΗΕ .

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021