Νέα / Άρθρα Συνάδελφοι η σφραγίδα σας στις ΥΔΕ να γράφει τον αριθμό μητρώου του σωματείου μας οχι της ΕΕΤΕΜ

Συνάδελφοι η σφραγίδα σας στις ΥΔΕ να γράφει τον αριθμό μητρώου του σωματείου μας οχι της ΕΕΤΕΜ

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021


Από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ  

Συνάδελφοι  η σφραγίδα σας που βάζετε στις ΥΔΕ  θα έχει τα παρακάτω στοιχεία . 

Συνάδελφοι  η σφραγίδα σας που βάζετε στις ΥΔΕ  θα έχει τα παρακάτω στοιχεία . 

  1. Διαστάσεις 80 mm χ 30 mm ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
  2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..................................................
  3. Στη σφραγίδα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  είναι ο τίτλος του Πτυχίου σας (Π.Δ388/89 ΦΕΚ 169Α').
  4. Τον Αριθμό Αδείας της Δ/νσης Βιομηχανίας της εκάστοτε Περιφέρειας.
  5. Τη δ/νση και το τηλέφωνο του τεχνικού γραφείου, τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τη Δ.Ο.Υ.

Τύπος Σφραγίδας Αρ. Φύλλου 94 τεύχος Δεύτερον  1 Φεβρουαρίου 1980 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Π.Δ388/89  (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Το Π.Δ388/89  (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Δείγμα της επαγγελματικής σφραγίδας που πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι οι συνάδελφοι.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………..

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...........................................................

ΑΦΜ:………………………. ΔΟΥ:………………………………..


Νόμος 2302/1995 θεωρήτε από το οικίο επαγγελματικό σωματείο . Η ΕΕΕΤΕΜ δεν είναι επαγγελλματικό σωματείο και δεν πρέπει να γίνετε αναφορά στην σφραγίδα που βαζετε στίς θεωρήσεις σας. 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021