Νέα / Άρθρα Χρήστος Ψήττας: Στο ίδιο έργο θεατές … επί 40-ετη

Χρήστος Ψήττας: Στο ίδιο έργο θεατές … επί 40-ετη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Μαρτίου 2023


Χρήστος Ψήττας: Στο ίδιο έργο θεατές … επί 40-ετη

06-03-2023 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ

https://www.michanikos-online.gr/wp-content/uploads/2023/03/1asd.jpg

Του Χρήστου Ψήττα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού MSc. – Προέδρου του Συλλόγου

Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τε Δυτικής Ελλάδας (ΣΗΜΤΕΔΕ)

 

Για πολλοστή φορά είμαστε αναγκασμένοι να υψώσουμε τη φωνή μας και να απευθυνθούμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την συνεχιζόμενη άρνηση να εκδώσουν επιτέλους τα προεδρικά διατάγματα τα οποία κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας αλλά και των ήδη πτυχιούχων των νέων τμημάτων των πανεπιστημίων μετά την μετεξέλιξη τους με το νέο νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70/07.05.2019).

Περνώντας τα χρόνια συνεχίζουμε και βλέπουμε την ίδια «παράσταση» από διαφορετική θέση. Διαπιστώνουμε, εν ολίγοις, την αδυναμία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας να «γκρεμίσει» το τοίχος που ορθώνεται μπροστά της – να απαλλαγεί από εκείνους τους οποίους εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και άλλα συμφέροντα – να πράξει τα δέοντα, διότι αλλιώς δεν εξηγείται το φαινόμενο αυτό. Ερωτήσεις επι ερωτήσεων από βουλευτές όλων των κομμάτων για το θέμα αυτό – άκαρπες συνομιλίες – ανεφάρμοστοι Νόμοι και ούτω καθεξής. Τα μέλη μας, ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου, συνάδελφοί μας που εργάζονται στο δημόσιο τομέα αλλά και οι σημερινοί απόφοιτοι αναμένουν εδώ και καιρό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, ευρισκόμενοι σε μία ιδιότυπη επαγγελματική ομηρεία, η οποία θυμίζει περισσότερο τριτοκοσμική χώρα παρά ευρωπα κό κράτος δικαίου και πρόνοιας.

Πολλοί φορείς πτυχιούχων μηχανικών ανά την επικράτεια εδώ και καιρό έχουν στραφεί στη δικαιοσύνη με σκοπό την επίλυση του ζητήματος για τα δίκαια των αιτημάτων τους και συνάμα όλων μας, βλέποντας την απραξία των κυβερνόντων διαχρονικά για την επίλυση του ζητήματος. Έχει πλέον καταστεί φανερό ότι δεν πρόκειται να γίνει το οτιδήποτε πάνω στο ζήτημα αυτό και η μόνη οδός είναι πλέον η δικαστική που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Με τις αποφάσεις :

 • Σ.τ.Ε. 2040/17
 • Σ.τ.Ε. 2407/22
 • Σ.τ.Ε. 2408/22
 • Σ.τ.Ε. 2409/22 · Σ.τ.Ε. 6/2019
 • Σ.τ.Ε. 34/2019
 • Σ.τ.Ε. 24/22021
 • Εφετείο Αθηνών 671/21 , 672/21 , κλπ

Έχουν επιβληθεί διάφορα πρόστιμα στο Ελληνικό δημόσιο για την μη συμμόρφωσή του ενώ κοινή διαπίστωση είναι η παραβίαση άρθρων του Συντάγματος αλλά και του Κοινοτικού – Ευρωπα κού Δικαίου ως ακολούθως:

 • ‘Άρθρο 4, παρ. 1 και 5 (συνταγματικό δικαίωμα στην ακώλυτη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας)
 • ‘Αρθρο 16, παρ. 5 (αδυναμία απόφοιτων ΑΕ να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες)
 • ‘Αρθρο 22, παρ. 1 (συνταγματικό δικαίωμα στην εργασία)
 • ‘Αρθρο 95, παρ. 5 (συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις)
 • ‘Αρθρο 106, παρ. 1 (υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την απασχόληση και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας)
 • ‘Αρθρο 25 παρ. 1 (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

«1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους….κλπ»

 • της συνθήκης της Μπολόνια.
 • του Εθνικού & Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
 • των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το 2001 με τον Ν. 2916 τα Τεχνολογικά  δρύματα εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τετραετή διάρκεια σπουδών με ταυτόχρονη συμπλήρωση των βαθμίδων του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε αυτές να αντιστοιχούν κατ’ όνομα και περιεχόμενο με αυτές των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι «τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα»

Το 2019 με το άρθρο 257 του ν. 4610/2019 στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία επισημαίνεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ … Με απόφαση των Υπουργών συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου»

Οι επιτροπές αυτές ορίστηκαν σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση – 14 τον αριθμό – οι οποίες ένα χρόνο μετά το αποτέλεσμα ακόμα το περιμένουμε.

Νόμοι και Διατάγματα εκδόθηκαν πολλά αλλά τίποτα εν γένει δεν έγινε για την ουσία του προβλήματος.

Παρακάτω θα προσπαθήσω να περιγράψω την ισχύουσα νομοθεσία – χωρίς βέβαια να διεκδικώ το αλάθητο – που ισχύει για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας από της ιδρύσεως των τεχνολογικών ιδρυμάτων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση.

 • Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404 ΦΕΚ 173Α’/24- 11-1983

«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  δρυμάτων»

 • 3549 ΦΕΚ 69Ά/20-03-2007

«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής» “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Α.Ε. ”

Άρθρο 2 – Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

 1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Ν.3794 ΦΕΚ 156Α’/4-09-2009

«Ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα»

 • Ν.4009 ΦΕΚ 195Α’/06-09-2011

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Άρθρο 1 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

1.Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.

2.Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

3.Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

 • Ν.3404 ΦΕΚ 260Α’ /17-10 -2005

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

 • Ν. 3174 ΦΕΚ 205Α’ /28-08-2003, Άρθρο 9 παρ. 6

Καταργείται ο κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών», και μετονομάζεται σε «Κλάδο Τ.Ε Μηχανικών» και αφορά τους Πτυχιούχους Τ.Ε.  και τους ισοτίμους με αυτούς.

 

 • 2916 / 2001

«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»

Άρθρο 1 – Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης

1.α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

β) Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα.

γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής «Πανεπιστήμια».

 • Νόμος 4610/2019 – ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε. ., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»

 • Νόμος 4001/2011 : Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.
 • Νόμος 4521/2018 : Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε. . Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.»

 • Νόμος 4763/2020 – ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020 “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης ουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας”
 • Νόμος 4485/2017 – ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”

Άρθρο 1– Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

 1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

 • Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021 “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημα κής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημα κού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.”
 • Ν. 4957/2022 – ΦΕΚ A141 21/07/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά δρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε. . με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.”

Δε νομίζω να χρειάζεται να αναλύσω περεταίρω από όσα περιγράφω παραπάνω για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Έχοντας πολλές φορές συνομιλήσει με υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων αλλά και μέλη των κυβερνήσεων διαχρονικά, παρατηρήσαμε ότι δυσκολεύονται αφόρητα να μας απαντήσουν στο ερώτημα πότε έχουν σκοπό να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό και μας παραπέμπουν από τον έναν στον άλλο μεταφέροντας το πρόβλημα συνεχώς στους επόμενους ή κατηγορώντας τους προηγούμενους για λάθη και παραλήψεις.

Επειδή δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο αυτή τη κατάσταση, να κωφεύουν στα δίκαια των αιτημάτων μας την στιγμή που αποδέχονται άλλους πτυχιούχους, άλλων σχολών του εξωτερικού, κολεγίων, πανεπιστημίων, κλπ να εντάσσονται πλήρως στην ελληνική αγορά εργασίας και με πλήρη και αντιστοιχισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε διαφορετική οδό.

Ο κλάδος συσπειρώνεται, η φωνή του δυναμώνει καθημερινά και οι φωνές θα πληθαίνουν συνεχώς μέχρι την πλήρη δικαίωση. Προσφάτως οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας με πολλούς αποδέκτες για τον εγκλωβισμό τους με την απραξία των αρμόδιων φορέων να προβούν στα κατάλληλα εκείνα διαρθρωτικά μέτρα προς διευθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τμήματος.

Δυστυχώς με αποφάσεις  που πάρθηκαν εν μία νυκτί από την προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς να υπολογιστεί το κόστος που θα υπεισέρχονταν άρχισαν τα προβλήματα ήδη να είναι ορατά.

Έχουμε και λέμε για ακόμα μία φορά με την ελπίδα να εισακουστούμε:

 • Ένταξη όλων των πτυχιούχων Μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως πλήρη μέλη καθώς και των λοιπών αποφοίτων ΤΕ άλλων ειδικοτήτων στα αντίστοιχα ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.
 • Έκδοση όλων των εκκρεμών Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.
 • Αντιστοίχηση των πτυχίων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση.
 • Ισότιμη μεταχείριση και τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης των πτυχιούχων μηχανικών και όχι διάκριση ΤΕ/ΠΕ εφόσον κατέχουν όλα τα νόμιμα προσόντα ως ο νόμος ορίζει.

Το πρόβλημα διογκώνεται συνεχώς, είμαστε χιλιάδες κόσμος που καθημερινά αγωνιά για την επαγγελματική του υπόσταση, θεωρούμε ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου σύντομα, αν όχι χθες, όλοι μαζί φορείς και πολιτεία μέχρι να δοθεί τέλος οριστικά και αμετάκλητα.

Επιτέλους ας μπεί ένα τέλος στην αγωνία και το βάσανο τόσων ανθρώπων. Πολλοί μας έταξαν, πολλοί μας είπαν, πολλοί μας ξεγέλασαν. Δεν θα ανεχθούμε άλλες υποσχέσεις, σεβαστείτε τον αγώνα και τον κόπο μας. Σεβαστείτε τον αγώνα που κάνουν οι γονείς των παιδιών που τα στέλνουν να σπουδάσουν σε τριτοβάθμια ανώτατα ιδρύματα της χώρας χωρίς την απαιτούμενη εκ του νόμου διασφάλιση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας με βάση νομοθετημένους κανόνες που έχει χρέος η πολιτεία να ορίσει. Σταματήστε να απονέμετε πτυχία «φαντάσματα» και να οδηγείτε τόσος κόσμος στην ομηρία.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλους όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης επί του θέματος για μία ακόμα φορά λέγοντάς τους ότι δεν θα παραμείνουμε πολύ καιρό θεατές να βλέπουμε το ίδιο σενάριο, δεν θα γίνουμε κομπάρσοι κανενός, πόσο δε μάλλον όσων βάλουν κατά του κλάδου μας.

Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, γιατί δεν δέχονται να συνομιλήσουν μαζί μας, τι φοβούνται; Ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ από κανέναν. Είμαστε όλοι φορολογούμενοι πολίτες αυτού του κράτους και διαχρονικά εμείς οι πτυχιούχοι μηχανικοί συμβάλουμε στην οικονομία και την ανάπτυξη αυτής της χώρας με όλες μας τις δυνάμεις.

Είμαστε χιλιάδες κόσμος που περιμένει απαντήσεις όπου κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν. Το τοπίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμα θολό σε πολλές σχολές και δεν είναι λίγα τα τμήματα που ακόμα και σήμερα δεν έχουν καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ειδικά ορισμένα τμήματα προερχόμενα από τα πρώην τεχνολογικά ιδρύματα, ενώ υπάρχουν και σχολές που φαίνονται ίδιες, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν ίδια δικαιώματα καθώς επίσης και κανένα δικαίωμα εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο, κρατήστε ως παράδειγμα το τμήμα μηχανολόγων του Παν. Πελοποννήσου.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ηθικά πλέον ζητήματα περί άνισης μεταχείρισης φοιτητών αλλά και διαφοροποίησης. Τελικά από ότι φαίνεται είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όλων αυτών των αποφοίτων αλλά και των φοιτητών που έχουν ίδιο πρόβλημα με εμάς τους αποφοιτήσαντες από τα Τεχνολογικά  δρύματα της χώρας.

Τα ερωτήματα πλέον αυξάνονται. Τι είδους εμπιστοσύνη περιμένουν να δείξει ο πολίτης στο κράτος με τέτοιες πρακτικές; Τι είδους αποφοίτους θέλουν να βγάλουν στη ελεύθερη αγορά; Μήπως η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυση του προβλήματος οφείλεται σε συγκεκριμένες συντεχνιακές πιέσεις αδιαφορώντας για όλα τα υπόλοιπα; Αν δεν υπήρχε μένος και ιδιοτέλεια από συγκεκριμένους κύκλους συμφερόντων το πρόβλημα θα είχε λυθεί εδώ και πολύ καιρό. Όλοι αυτοί που φωνάζουν κατά του ρατσισμού και υπέρ της αλληλεγγύης, αυτοί είναι που βάζουν πρώτοι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην λύση του προβλήματος.

Ερχόμενοι στο σήμερα εμείς οι πτυχιούχοι μηχανικοί λέμε σε όλους όσους μας αρνούνται το διάλογο, σε όλους εκείνους που «ενοχλήσαμε» να συζητηθεί το θέμα μας, σε όλους όσους θεωρούν ή μας αντιλαμβάνονται ως εχθρούς ότι κάνουν λάθος. Είμαστε εδώ παρόντες με θέσεις και προτάσεις, θέλουμε έναν ειλικρινή διάλογο χωρίς παρωπίδες και κρυφά χαρτιά, καθίστε να συζητήσουμε ώστε να βρεθεί μία οριστική λύση το δυνατόν συντομότερα προτού φθάσουμε στα χειρότερα. Νόμοι υπάρχουν αρκετοί δεν χρειάζονται παραπάνω, πολιτική βούληση και τόλμη απαιτείται στο να εφαρμοστούν άμεσα προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Είναι απαίτηση όλων πλέον, είναι απαίτηση της κοινωνίας μας, είναι απαίτηση των δικών μας ανθρώπων, είναι η μοναδική οδός για να λυθεί το πρόβλημα μια για πάντα !!!

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Μαρτίου 2023