Νέα / Άρθρα οικονομική τακτοποίηση μελών

οικονομική τακτοποίηση μελών

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Μαρτίου 2023


Για να υπάρξει μία αρχή ελέγχου στο μέτρο του δυνατού εσείς που στέλνετε πολλές ΥΔΕ ……ΚΑΘΕ 1η του  ΜΗΝΑ θα κλείνετε λογαριασμό με αναφορά στο σωματείο στα σχέδια ΥΔΕ που μας έχετε υποβάλει τον προηγούμενο μήνα , για να μπορούμε να ελέγχουμε τον αριθμό των ΥΔΕ σας και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις .

Αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για την θεώρηση των ΥΔΕ του επόμενου μήνα  και αποφυγή διαφωνιών . Αρχής γενομένης από αυτόν τον μήνα.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Μαρτίου 2023