Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Να προσέξετε συνάδελφοι για την εφαρμογή των παρακάτω

Να προσέξετε συνάδελφοι για την εφαρμογή των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σεμιναρίων διοργανώνουμε μήνα Φεβρουάριο 103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

ΑΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκατ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

18 1 23 Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας

18 1 23 Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογητικά εγγραφής

δικαιολογητικά εγγραφής Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αποστολή αιτημάτων- θεωρήσεις-βεβαιωσεις  κ.λ.π) ΕΓΓΡΑΦΕΣ (δικαιολογητικά ) κ.λ.π Χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο θα μπορείτε να  τα στέλνετε στο όνομα  Σιάπκαρη Ελένη και θα μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο τηλ. 6977410806 ώρες 10- 1 το πρωί και 7 με...

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς ηλεκτρολόγους για Ψηφιακές υπογραφές , της ΥΔΕ Και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ

Οδηγίες προς ηλεκτρολόγους για Ψηφιακές υπογραφές , ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ Και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1

Κατηγορίες