Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12/2021 ώρα 6.30μμ – 8.30 μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ: Πρότυπο 60364

Να δηλώσετε άμεσα την επιθυμία σας για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12/2021 ώρα 6.30μμ – 8.30 μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ: Πρότυπο 60364

Διαβάστε περισσότερα
τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μέσω του docs.gov.gr

Νέες υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» – Μέσω του docs.gov.gr η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά του πρότυπου 60364

Αγορά του πρότυπου 60364

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για τα θέματα του κλάδου μας ,

11 11 2021 Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για ότι συμβαίνει κλάδο μας με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή .

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 101195/2021 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Υπουργική Απόφαση 101195/2021 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

14 11 21 ΝΕΑ ΥΔΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2

Κατηγορίες